Gá bắt rack 19" cho bộ thu micro không dây Bosch MW1-RMB

Bộ giá đỡ kép
Để gắn hai máy thu cạnh nhau trong một không gian giá đỡ cao một đơn vị
Hai cáp BNC / BNC (600 mm)
Mặt trước có lỗ gắn 2 đầu nối BNC để gắn hai ăng-ten

1.080.000

“Bộ giá đỡ kép
Để gắn hai máy thu cạnh nhau trong một không gian giá đỡ cao một đơn vị
Hai cáp BNC / BNC (600 mm)
Mặt trước có lỗ gắn 2 đầu nối BNC để gắn hai ăng-ten”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Gá bắt rack 19" cho bộ thu micro không dây Bosch MW1-RMB

Bộ giá đỡ kép Để gắn hai máy thu cạnh nhau trong một không gian giá đỡ cao một đơn vị Hai cáp BNC / BNC (600 mm) Mặt trước có lỗ gắn 2 đầu nối BNC để gắn hai ăng-ten