Đèn phát hồng ngoại công suất lớn LBB4512/00

LBB 4511/00 có diện tích lên đến 1300 m2 (một sóng mang, 4 kênh chất lượng tiêu chuẩn)
LBB 4512/00 phủ sóng lên đến 2600 m2 (một sóng mang, 4 kênh chất lượng tiêu chuẩn)
Kiểm soát độ lợi tự động đảm bảo chức năng IRED (điốt phát tia hồng ngoại) với hiệu suất tối đa
Lựa chọn công suất phù hợp hiệu quả và tiết kiệm
Mắt an toàn

Đèn phát hồng ngoại công suất lớn LBB4512 00

➤ LBB 4511/00 có diện tích lên đến 1300 m2 (một sóng mang, 4 kênh chất lượng tiêu chuẩn)
➤ LBB 4512/00 phủ sóng lên đến 2600 m2 (một sóng mang, 4 kênh chất lượng tiêu chuẩn)
➤ Kiểm soát độ lợi tự động đảm bảo chức năng IRED (điốt phát tia hồng ngoại) với hiệu suất tối đa
➤ Lựa chọn công suất phù hợp hiệu quả và tiết kiệm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Đèn phát hồng ngoại công suất trung bình

Đèn phát hồng ngoại công suất lớn LBB4512/00

LBB 4511/00 có diện tích lên đến 1300 m2 (một sóng mang, 4 kênh chất lượng tiêu chuẩn) LBB 4512/00 phủ sóng lên đến 2600 m2 (một sóng mang, 4 kênh chất lượng tiêu chuẩn) Kiểm soát độ lợi tự động đảm bảo chức năng IRED (điốt phát tia hồng ngoại) với hiệu suất tối đa Lựa chọn công suất phù hợp hiệu quả và tiết kiệm Mắt an toàn