Dây cáp quang chuyên dụng Bosch LBB4416

Cáp mạng lai chắc chắn
Sợi quang học bằng nhựa kép (POF) và dây dẫn điện bằng đồng
Được lắp ráp sẵn với các đầu nối ở cả hai đầu
Vật liệu tấm ít khói / không halogen (LSZH)
Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng

Dây cáp quang chuyên dụng Bosch LBB4416

➤ Cáp mạng lai chắc chắn
➤ Sợi quang học bằng nhựa kép (POF) và dây dẫn điện bằng đồng
➤ Được lắp ráp sẵn với các đầu nối ở cả hai đầu
➤ Vật liệu tấm ít khói / không halogen (LSZH)
➤ Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Dây cáp quang chuyên dụng Bosch LBB4416

Dây cáp quang chuyên dụng Bosch LBB4416

Cáp mạng lai chắc chắn Sợi quang học bằng nhựa kép (POF) và dây dẫn điện bằng đồng Được lắp ráp sẵn với các đầu nối ở cả hai đầu Vật liệu tấm ít khói / không halogen (LSZH) Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng