Dây cáp nối dài chuyên dụng LBB 3306/20

Cho phép kết nối các bàn thông dịch DCN-NG 6 kênh với nhau

Cho phép kết nối các bàn thông dịch DCN-NG 6 kênh với nhau

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Dây cáp nối dài chuyên dụng LBB 3306/20

Cho phép kết nối các bàn thông dịch DCN-NG 6 kênh với nhau