Đầu phát nhạc USB/SD/Tuner Bosch PLE-SDT

Phát nhạc MP3 từ thẻ nhớ SD hoặc USB
Bắt sóng FM , đặt sẵn kênh và điều khiển số
Đồng thời có thể chạy SD/USB và FM
Tách rời đường tín hiệu ra của nhạc và FM

13.340.000

Phát nhạc MP3 từ thẻ nhớ SD hoặc USB
Bắt sóng FM , đặt sẵn kênh và điều khiển số
Đồng thời có thể chạy SD/USB và FM
Tách rời đường tín hiệu ra của nhạc và FM

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Đầu phát nhạc USB/SD/Tuner Bosch PLE-SDT

Phát nhạc MP3 từ thẻ nhớ SD hoặc USB Bắt sóng FM , đặt sẵn kênh và điều khiển số Đồng thời có thể chạy SD/USB và FM Tách rời đường tín hiệu ra của nhạc và FM