Đầu cắm tiếp điểm cuối Bosch LBB4118/00

Cắm để kết thúc cáp DCN-NG
Được thiết kế đặc biệt để sử dụng với hệ thống DCN-NG

Đầu cắm tiếp điểm cuối Bosch LBB4118 00

➤ Cắm để kết thúc cáp DCN-NG
➤ Được thiết kế đặc biệt để sử dụng với hệ thống DCN-NG

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Đầu cắm tiếp điểm cuối Bosch LBB4118 00

Đầu cắm tiếp điểm cuối Bosch LBB4118/00

Cắm để kết thúc cáp DCN-NG Được thiết kế đặc biệt để sử dụng với hệ thống DCN-NG