Chân micro đặt sàn Bosch LBC1221/01

Có thể điều chỉnh từ 850 đến 1600 mm (2,79 đến 5,25 ft) với kẹp xoắn
Ba chân gấp (360 mm; 1,18 ft) để ổn định
Cột kết thúc trong chuỗi Whitworth 3/8 “đực

1.460.000

“Có thể điều chỉnh từ 850 đến 1600 mm (2,79 đến 5,25 ft) với kẹp xoắn
Ba chân gấp (360 mm; 1,18 ft) để ổn định
Cột kết thúc trong chuỗi Whitworth 3/8 “”đực”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Chân micro đặt sàn Bosch LBC1221/01

Có thể điều chỉnh từ 850 đến 1600 mm (2,79 đến 5,25 ft) với kẹp xoắn Ba chân gấp (360 mm; 1,18 ft) để ổn định Cột kết thúc trong chuỗi Whitworth 3/8 "đực