Chân micro đặt bàn Bosch LBC1227/01

Giá đỡ đặt bàn hạng nặng
Lỗ vặn vít 3/8″
Hấp thụ sốc dưới bề mặt

730.000

“Giá đỡ đặt bàn hạng nặng
Lỗ vặn vít 3/8″”
Hấp thụ sốc dưới bề mặt

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Chân micro đặt bàn Bosch LBC1227/01

Giá đỡ đặt bàn hạng nặng Lỗ vặn vít 3/8" Hấp thụ sốc dưới bề mặt