Chân cho đèn phát LBC1259/01

Chân đế nhôm nhẹ đa năng
Ứng dụng cho loa,điểm truy cập không dây hoặc đèn phát hồng ngoại
Đế gấp hai thanh giằng Mặt bích
Giảm thời gian lắp đặt khác
Có thể điều chỉnh bằng tay chiều cao khác nhau
Túi vận chuyển nhỏ gọn như phụ kiện tùy chọn

Chân cho đèn phát LBC1259 01

➤  Chân đế nhôm nhẹ đa năng
➤  Ứng dụng cho loa,điểm truy cập không dây hoặc đèn phát hồng ngoại
➤  Đế gấp hai thanh giằng Mặt bích
➤  Giảm thời gian lắp đặt khác
➤  Có thể điều chỉnh bằng tay chiều cao khác nhau
➤  Túi vận chuyển nhỏ gọn như phụ kiện tùy chọn

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Chân cho đèn phát LBC1259 01

Chân cho đèn phát LBC1259/01

Chân đế nhôm nhẹ đa năng Ứng dụng cho loa,điểm truy cập không dây hoặc đèn phát hồng ngoại Đế gấp hai thanh giằng Mặt bích Giảm thời gian lắp đặt khác Có thể điều chỉnh bằng tay chiều cao khác nhau Túi vận chuyển nhỏ gọn như phụ kiện tùy chọn