Cáp micro nối dài chuyên dụng 10m Bosch LBB4116/10

Cáp đúc sẵn giản thiểu thời gian lắp đặt
Chiều dài cáp 10 mét
An toàn thân thiện với môi trường

Cáp micro nối dài chuyên dụng 10m Bosch LBB4116 10

➤ Cáp đúc sẵn giản thiểu thời gian lắp đặt
➤ Chiều dài cáp 10 mét
➤ An toàn thân thiện với môi trường

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cáp micro nối dài chuyên dụng 10m Bosch LBB4116 10

Cáp micro nối dài chuyên dụng 10m Bosch LBB4116/10

Cáp đúc sẵn giản thiểu thời gian lắp đặt Chiều dài cáp 10 mét An toàn thân thiện với môi trường