Cáp micro nối dài chuyên dụng 02m Bosch LBB4116/02

Cáp đúc sẵn giản thiểu thời gian lắp đặt
Chiều dài cáp 02 mét
An toàn thân thiện với môi trường

Cáp micro nối dài chuyên dụng 02m Bosch LBB4116 02

➤ Cáp đúc sẵn giản thiểu thời gian lắp đặt
➤ Chiều dài cáp 02 mét
➤ An toàn thân thiện với môi trường

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cáp micro nối dài chuyên dụng 05m Bosch LBB4116 05

Cáp micro nối dài chuyên dụng 02m Bosch LBB4116/02

Cáp đúc sẵn giản thiểu thời gian lắp đặt Chiều dài cáp 02 mét An toàn thân thiện với môi trường