Cáp micro nối dài 10m XLR Bosch LBC1208/40

Cáp mở rộng 10 m (32,8 ft)
Cáp xoắn lõi đôi
Đầu nối XLR đực và cái có thể khóa ba cực (kim loại)

600.000

“Cáp mở rộng 10 m (32,8 ft)
Cáp xoắn lõi đôi
Đầu nối XLR đực và cái có thể khóa ba cực (kim loại)”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cáp micro nối dài 10m XLR Bosch LBC1208/40

Cáp mở rộng 10 m (32,8 ft) Cáp xoắn lõi đôi Đầu nối XLR đực và cái có thể khóa ba cực (kim loại)