Cần trục nối dài có thể điều chỉnh cho micro Bosch LBC1226/01

Có thể điều chỉnh tầm với và góc độ (kẹp vít tháo nhanh)
Tầm với tối đa 670 mm (2,12 ft)
Phù hợp với 3/8 “

810.000

“Có thể điều chỉnh tầm với và góc độ (kẹp vít tháo nhanh)
Tầm với tối đa 670 mm (2,12 ft)
Phù hợp với 3/8 “””

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cần trục nối dài có thể điều chỉnh cho micro Bosch LBC1226/01

Có thể điều chỉnh tầm với và góc độ (kẹp vít tháo nhanh) Tầm với tối đa 670 mm (2,12 ft) Phù hợp với 3/8 "