Cần Micro độ nhạy cao DCNM-HDMIC

Cần micro rất ngắn đem đến sự tiện lợi cho người dùng
Độ nhạy cao
Mức độ nhạy cảm thấp đối với điện thoại di động
Giảm thiểu tạp âm
Dễ dàng di chuyển

Cần Micro độ nhạy cao DCNM HDMIC

➤ Cần micro rất ngắn đem đến sự tiện lợi cho người dùng
➤ Độ nhạy cao
➤ Mức độ nhạy cảm thấp đối với điện thoại di động
➤ Giảm thiểu tạp âm
➤ Dễ dàng di chuyển

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Cần Micro độ nhạy cao DCNM HDMIC

Cần Micro độ nhạy cao DCNM-HDMIC

Cần micro rất ngắn đem đến sự tiện lợi cho người dùng Độ nhạy cao Mức độ nhạy cảm thấp đối với điện thoại di động Giảm thiểu tạp âm Dễ dàng di chuyển