Bộ xử lý âm thanh và cấp nguồn DCNM-APS2

Không cần cầu hình mạng
Tương thích với chuẩn Ethernet (IEEE802.3) và OMNEO
Hỗ trợ kết nối loop ‑ thông qua cáp dự phòng
Triệt tiêu phản hồi âm thanh, loại bỏ tiếng vang và bộ cân bằng âm sắc
Chế độ chờ thân thiện với môi trường

Bộ xử lý âm thanh và cấp nguồn DCNM APS2

➤ Không cần cầu hình mạng
➤ Tương thích với chuẩn Ethernet (IEEE802.3) và OMNEO
➤ Hỗ trợ kết nối loop ‑ thông qua cáp dự phòng
➤ Triệt tiêu phản hồi âm thanh, loại bỏ tiếng vang và bộ cân bằng âm sắc
➤ Chế độ chờ thân thiện với môi trường

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ xử lý âm thanh và cấp nguồn DCNM APS2

Bộ xử lý âm thanh và cấp nguồn DCNM-APS2

Không cần cầu hình mạng Tương thích với chuẩn Ethernet (IEEE802.3) và OMNEO Hỗ trợ kết nối loop ‑ thông qua cáp dự phòng Triệt tiêu phản hồi âm thanh, loại bỏ tiếng vang và bộ cân bằng âm sắc Chế độ chờ thân thiện với môi trường