Bộ truyền phát hồng ngoại 32 kênh INT-TX 32

Có thể phân phối tối đa 4, 8, 16 hoặc 32 kênh âm thanh
Có thể được sử dụng với DCN Thế hệ tiếp theo hoặc các hệ thống tương tự như CCS 900
Cấu hình linh hoạt các kênh và chế độ chất lượng kênh để phân phối hiệu quả
Cấu hình máy phát và hệ thống thông qua màn hình và một nút nhấn xoay duy nhất

Bộ truyền phát hồng ngoại 32 kênh INT TX 32

➤ Có thể phân phối tối đa 4, 8, 16 hoặc 32 kênh âm thanh
➤ Có thể được sử dụng với DCN Thế hệ tiếp theo hoặc các hệ thống tương tự như CCS 900
➤ Cấu hình linh hoạt các kênh và chế độ chất lượng kênh để phân phối hiệu quả
➤ Cấu hình máy phát và hệ thống thông qua màn hình và một nút nhấn xoay duy nhất

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ truyền phát hồng ngoại 32 kênh INT TX 32

Bộ truyền phát hồng ngoại 32 kênh INT-TX 32

Có thể phân phối tối đa 4, 8, 16 hoặc 32 kênh âm thanh Có thể được sử dụng với DCN Thế hệ tiếp theo hoặc các hệ thống tương tự như CCS 900 Cấu hình linh hoạt các kênh và chế độ chất lượng kênh để phân phối hiệu quả Cấu hình máy phát và hệ thống thông qua màn hình và một nút nhấn xoay duy nhất