Bộ tiền khuếch đại 6 vùng zone Bosch LBB1925/10

Hệ thống tiền khuếch đại cho 6 zone, chế độ vận hành 1 kênh hoặc 2 kênh
2 kênh đường vào cho bàn gọi
Đường vào cho micro/line, với kiểm soát âm sắc tối ưu hóa giọng nói
3 đường vào cho lựa chọn BGM và bàn gọi zone cho lựa chọn các cuộc gọi
PC và đường vào cảnh báo cho cuộc gọi tự động, chuông cảnh báo, chuông báo cho lựa chọn zone

10.640.000

Hệ thống tiền khuếch đại cho 6 zone, chế độ vận hành 1 kênh hoặc 2 kênh
2 kênh đường vào cho bàn gọi
Đường vào cho micro/line, với kiểm soát âm sắc tối ưu hóa giọng nói
3 đường vào cho lựa chọn BGM và bàn gọi zone cho lựa chọn các cuộc gọi
PC và đường vào cảnh báo cho cuộc gọi tự động, chuông cảnh báo, chuông báo cho lựa chọn zone

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ tiền khuếch đại 6 vùng zone Bosch LBB1925/10

Hệ thống tiền khuếch đại cho 6 zone, chế độ vận hành 1 kênh hoặc 2 kênh 2 kênh đường vào cho bàn gọi Đường vào cho micro/line, với kiểm soát âm sắc tối ưu hóa giọng nói 3 đường vào cho lựa chọn BGM và bàn gọi zone cho lựa chọn các cuộc gọi PC và đường vào cảnh báo cho cuộc gọi tự động, chuông cảnh báo, chuông báo cho lựa chọn zone