Bộ thu vòng lặp cảm ứng Bosch PLN-ILR

Giám sát vòng lặp hệ thống
Kiểm tra nhanh cường độ tín hiệu
Bao gồm dây đeo cổ để người dùng sử dụng thiết bị nghe mà không cần cài đặt “T”.
Bao gồm tai nghe
Sử dụng pin AAA hoặc pin kiềm

1.930.000

Giám sát vòng lặp hệ thống
Kiểm tra nhanh cường độ tín hiệu
Bao gồm dây đeo cổ để người dùng sử dụng thiết bị nghe mà không cần cài đặt “T”.
Bao gồm tai nghe
Sử dụng pin AAA hoặc pin kiềm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ thu vòng lặp cảm ứng Bosch PLN-ILR

Giám sát vòng lặp hệ thống Kiểm tra nhanh cường độ tín hiệu Bao gồm dây đeo cổ để người dùng sử dụng thiết bị nghe mà không cần cài đặt “T”. Bao gồm tai nghe Sử dụng pin AAA hoặc pin kiềm