Bộ thu phiên dịch đa ngôn ngữ 08 kênh LBB4540/08

IC được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất tối đa và thời lượng pin dài
Sạc lại thiết bị điện tử tích hợp trong chip, đảm bảo hiệu suất sạc tối ưu
Màn hình LCD 2 chữ số với chỉ báo trạng thái nhận và pin
Số kênh khả dụng luôn bằng với số kênh hệ thống đang sử dụng, loại bỏ nhu cầu cuộn qua các kênh không sử dụng

Bộ thu phiên dịch đa ngôn ngữ 08 kênh LBB4540 08

➤ IC được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất tối đa và thời lượng pin dài
➤ Sạc lại thiết bị điện tử tích hợp trong chip, đảm bảo hiệu suất sạc tối ưu
➤ Màn hình LCD 2 chữ số với chỉ báo trạng thái nhận và pin
➤ Số kênh khả dụng luôn bằng với số kênh hệ thống đang sử dụng, loại bỏ nhu cầu cuộn qua các kênh không sử dụng

 

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ thu phiên dịch đa ngôn ngữ 32 kênh LBB4540 32

Bộ thu phiên dịch đa ngôn ngữ 08 kênh LBB4540/08

IC được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất tối đa và thời lượng pin dài Sạc lại thiết bị điện tử tích hợp trong chip, đảm bảo hiệu suất sạc tối ưu Màn hình LCD 2 chữ số với chỉ báo trạng thái nhận và pin Số kênh khả dụng luôn bằng với số kênh hệ thống đang sử dụng, loại bỏ nhu cầu cuộn qua các kênh không sử dụng