Bộ thu micro không dây 925-937 MHz Bosch MW1-RX-F6

Có thể lựa chọn 97 kênh UHF
Công nghệ tổng hợp PLL
Giai điệu thí điểm và tiếng ồn
Sự đa dạng kênh tần số giúp tiếp nhận tín hiệu ổn định
Đặt trên Mặt bàn hoặc gắn vào giá đỡ 19″

Có thể lựa chọn 97 kênh UHF
Công nghệ tổng hợp PLL
Giai điệu thí điểm và tiếng ồn
Sự đa dạng kênh tần số giúp tiếp nhận tín hiệu ổn định
Đặt trên Mặt bàn hoặc gắn vào giá đỡ 19″

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ thu micro không dây 925-937 MHz Bosch MW1-RX-F6

Có thể lựa chọn 97 kênh UHF Công nghệ tổng hợp PLL Giai điệu thí điểm và tiếng ồn Sự đa dạng kênh tần số giúp tiếp nhận tín hiệu ổn định Đặt trên Mặt bàn hoặc gắn vào giá đỡ 19"