Bộ tách nhánh Bosch LBB4114/00

Bộ chia cáp ra 2 đường
Bao gồm kẹp hãm cáp và lỗ gắn để dễ dàng cố định vào sàn hoặc tường
Đi kèm cáp 2 mét
Cho phép người lắp đặt tối ưu hóa bố cục hệ thống

Bộ tách nhánh Bosch LBB4114 00

➤ Bộ chia cáp ra 2 đường
➤ Bao gồm kẹp hãm cáp và lỗ gắn để dễ dàng cố định vào sàn hoặc tường
➤ Đi kèm cáp 2 mét
➤ Cho phép người lắp đặt tối ưu hóa bố cục hệ thống

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ tách nhánh Bosch LBB4114 00

Bộ tách nhánh Bosch LBB4114/00

Bộ chia cáp ra 2 đường Bao gồm kẹp hãm cáp và lỗ gắn để dễ dàng cố định vào sàn hoặc tường Đi kèm cáp 2 mét Cho phép người lắp đặt tối ưu hóa bố cục hệ thống