Bộ sắp xếp cuộc gọi Bosch PRS-CRF

Ghi lại các cuộc gọi để phát lại tự động đến các vùng đã chiếm trước đó (bộ xếp cuộc gọi)
Triệt tiêu phản hồi âm thanh bằng cách ghi âm cuộc gọi có phát sóng trễ (bộ dịch thời gian)
Khả năng giám sát cuộc gọi trước khi phát sóng
Ghi và / hoặc phát lại đồng thời tám cuộc gọi
Lưu trữ lên đến 16 cuộc gọi
Kết nối trực tiếp với mạng Praesideo

49.040.000

Ghi lại các cuộc gọi để phát lại tự động đến các vùng đã chiếm trước đó (bộ xếp cuộc gọi)
Triệt tiêu phản hồi âm thanh bằng cách ghi âm cuộc gọi có phát sóng trễ (bộ dịch thời gian)
Khả năng giám sát cuộc gọi trước khi phát sóng
Ghi và / hoặc phát lại đồng thời tám cuộc gọi
Lưu trữ lên đến 16 cuộc gọi
Kết nối trực tiếp với mạng Praesideo

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ sắp xếp cuộc gọi Bosch PRS-CRF

Ghi lại các cuộc gọi để phát lại tự động đến các vùng đã chiếm trước đó (bộ xếp cuộc gọi) Triệt tiêu phản hồi âm thanh bằng cách ghi âm cuộc gọi có phát sóng trễ (bộ dịch thời gian) Khả năng giám sát cuộc gọi trước khi phát sóng Ghi và / hoặc phát lại đồng thời tám cuộc gọi Lưu trữ lên đến 16 cuộc gọi Kết nối trực tiếp với mạng Praesideo