Bộ quản lý tin nhắn Bosch LBB1965/00

Bộ phát tin nhắn kỹ thuật số độc lập linh hoạt cao
Lên tới 12 tin nhắn và 12 đường vào cảnh báo
Tải tin nhắn từ máy tính theo chuẩn WAV
Tương thích với tiêu chuẩn báo cháy
điều khiển zone cho LBB 1925/10
Điều khiển từ mặt trước hoặc từ xa

16.780.000

Bộ phát tin nhắn kỹ thuật số độc lập linh hoạt cao
Lên tới 12 tin nhắn và 12 đường vào cảnh báo
Tải tin nhắn từ máy tính theo chuẩn WAV
Tương thích với tiêu chuẩn báo cháy
điều khiển zone cho LBB 1925/10
Điều khiển từ mặt trước hoặc từ xa

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ quản lý tin nhắn Bosch LBB1965/00

Bộ phát tin nhắn kỹ thuật số độc lập linh hoạt cao Lên tới 12 tin nhắn và 12 đường vào cảnh báo Tải tin nhắn từ máy tính theo chuẩn WAV Tương thích với tiêu chuẩn báo cháy điều khiển zone cho LBB 1925/10 Điều khiển từ mặt trước hoặc từ xa