Bộ quản lý hẹn giờ hàng tuần Bosch PLN-6TMW

Hai trương trình quản lý thời gian theo tuần
14 kiểu nhạc chuông
6 liên kết đầu ra
Tự động chuyển đổi thời gian
điều khiểm mức BGM
Giữa và tạm dừng chức năng
Lập trình trực tiếp trên thiết bị hoặc qua phần mềm máy tính
Ý tưởng cho việc quản lý thời gian thông báo, tin nhắn

29.970.000

Hai trương trình quản lý thời gian theo tuần
14 kiểu nhạc chuông
6 liên kết đầu ra
Tự động chuyển đổi thời gian
điều khiểm mức BGM
Giữa và tạm dừng chức năng
Lập trình trực tiếp trên thiết bị hoặc qua phần mềm máy tính
Ý tưởng cho việc quản lý thời gian thông báo, tin nhắn

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ quản lý hẹn giờ hàng tuần Bosch PLN-6TMW

Hai trương trình quản lý thời gian theo tuần 14 kiểu nhạc chuông 6 liên kết đầu ra Tự động chuyển đổi thời gian điều khiểm mức BGM Giữa và tạm dừng chức năng Lập trình trực tiếp trên thiết bị hoặc qua phần mềm máy tính Ý tưởng cho việc quản lý thời gian thông báo, tin nhắn