Bộ mở rộng tín hiệu OMNEO or Dante™ DCNM-4OMI4

Bốn đầu vào âm thanh- hai đầu vào lựa chọn mic/line và hai đầu vào line
Bốn đầu ra tín hiệu âm thanh line
Tám đầu vào điều khiển được giám sát và năm đầu ra điều khiển
chức năng xử lý âm thanh
Kết nối mạng dự phòng
Kết nối tai nghe và hiển thị mức tín hiệu VU để giám sát âm thanh

Bộ mở rộng tín hiệu OMNEO or Dante™ DCNM 4OMI4

➤ Bốn đầu vào và đầu ra âm thanh OMNEO hoặc Dante ™
➤ Tám đầu vào điều khiển được giám sát và năm đầu ra điều khiển
➤ Kết nối mạng quang dự phòng
➤ Kết nối mạng OMNEO dự phòng
➤ Kết nối tai nghe và máy đo VU để giám sát âm thanh

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ mở rộng tín hiệu OMNEO or Dante™ DCNM 4OMI4

Bộ mở rộng tín hiệu OMNEO or Dante™ DCNM-4OMI4

Bốn đầu vào âm thanh- hai đầu vào lựa chọn mic/line và hai đầu vào line Bốn đầu ra tín hiệu âm thanh line Tám đầu vào điều khiển được giám sát và năm đầu ra điều khiển chức năng xử lý âm thanh Kết nối mạng dự phòng Kết nối tai nghe và hiển thị mức tín hiệu VU để giám sát âm thanh