Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh tương tự Bosch PRS-4AEX4

4 đầu vào âm thanh- 2 đầu vào có thể lựa chọn mic/line và 2 đầu vào tín hiệu line
4 đầu ra line
8 đường vào giám sát, 5 đường ra điều khiển
Chức năng xử lý âm thanh
Mạng kết nối dự phòng
Kết nối tai nghe và đèn VU meter cho giám sát âm thanh

57.820.000

4 đầu vào âm thanh- 2 đầu vào có thể lựa chọn mic/line và 2 đầu vào tín hiệu line
4 đầu ra line
8 đường vào giám sát, 5 đường ra điều khiển
Chức năng xử lý âm thanh
Mạng kết nối dự phòng
Kết nối tai nghe và đèn VU meter cho giám sát âm thanh

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh tương tự Bosch PRS-4AEX4

4 đầu vào âm thanh- 2 đầu vào có thể lựa chọn mic/line và 2 đầu vào tín hiệu line 4 đầu ra line 8 đường vào giám sát, 5 đường ra điều khiển Chức năng xử lý âm thanh Mạng kết nối dự phòng Kết nối tai nghe và đèn VU meter cho giám sát âm thanh