Bộ ma trận 8 kênh Bosch PLM-8M8

Bộ matrix mixer đầy đủ tính năng DSP và bộ xử lý loa
4 micro/line, 3 đường nhạc, bàn gọi, đường vào khẩn cấp
8zone ra độc lập, hoặc “Amp link” đường ra
Điều khiển qua mạng Ethernet hoặc máy tính chạy hệ điều hành Windows, và ứng dụng điều khiển zone thông qua iphone, ipad
Đường RS485 cho kết nối bàn gọi và bản điều khiển gắn tường

46.970.000

Bộ matrix mixer đầy đủ tính năng DSP và bộ xử lý loa
4 micro/line, 3 đường nhạc, bàn gọi, đường vào khẩn cấp
8zone ra độc lập, hoặc “Amp link” đường ra
Điều khiển qua mạng Ethernet hoặc máy tính chạy hệ điều hành Windows, và ứng dụng điều khiển zone thông qua iphone, ipad
Đường RS485 cho kết nối bàn gọi và bản điều khiển gắn tường

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ ma trận 8 kênh Bosch PLM-8M8

Bộ matrix mixer đầy đủ tính năng DSP và bộ xử lý loa 4 micro/line, 3 đường nhạc, bàn gọi, đường vào khẩn cấp 8zone ra độc lập, hoặc "Amp link" đường ra Điều khiển qua mạng Ethernet hoặc máy tính chạy hệ điều hành Windows, và ứng dụng điều khiển zone thông qua iphone, ipad Đường RS485 cho kết nối bàn gọi và bản điều khiển gắn tường