Bộ kit bàn gọi Bosch PVA-CSK

Bộ cung cụ cung cấp cho khách hàng tùy biến
kết nối tới 3 nút bấm khẩn hoặc khóa khẩn cấp
kết nối cho bàn phím 15 nút bầm có thể lập trình
kết nối với microphone và loa

26.180.000

Bộ cung cụ cung cấp cho khách hàng tùy biến
kết nối tới 3 nút bấm khẩn hoặc khóa khẩn cấp
kết nối cho bàn phím 15 nút bầm có thể lập trình
kết nối với microphone và loa

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ kit bàn gọi Bosch PVA-CSK

Bộ cung cụ cung cấp cho khách hàng tùy biến kết nối tới 3 nút bấm khẩn hoặc khóa khẩn cấp kết nối cho bàn phím 15 nút bầm có thể lập trình kết nối với microphone và loa