Bộ giao diện quang Bosch PRS-FIN

Kết nối mạng dự phòng
Các chỉ báo cho trạng thái nguồn và lỗi
Hai đầu vào điều khiển được giám sát
Có thể sử dụng nguồn điện tại chỗ

19.230.000

Bộ giao diện quang Bosch

➤ Kết nối mạng dự phòng
➤ Các chỉ báo cho trạng thái nguồn và lỗi
➤ Hai đầu vào điều khiển được giám sát
➤ Có thể sử dụng nguồn điện tại chỗ

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ giao diện quang Bosch

Bộ giao diện quang Bosch PRS-FIN

Kết nối mạng dự phòng Các chỉ báo cho trạng thái nguồn và lỗi Hai đầu vào điều khiển được giám sát Có thể sử dụng nguồn điện tại chỗ