Bộ giao diện OMNEO Bosch PRS-4OMI4

Bốn đầu vào và đầu ra âm thanh OMNEO hoặc Dante ™
Tám đầu vào điều khiển được giám sát và năm đầu ra điều khiển
Kết nối mạng quang dự phòng
Kết nối mạng OMNEO dự phòng
Kết nối tai nghe và đèn báo VU monitoring để giám sát âm thanh

96.920.000

Bộ giao diện OMNEO Bosch PRS 4OMI4

➤ Bốn đầu vào và đầu ra âm thanh OMNEO hoặc Dante ™
➤ Tám đầu vào điều khiển được giám sát và năm đầu ra điều khiển
➤ Kết nối mạng quang dự phòng
➤ Kết nối mạng OMNEO dự phòng
➤ Kết nối tai nghe và đèn báo VU monitoring để giám sát âm thanh

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ giao diện OMNEO Bosch PRS 4OMI4

Bộ giao diện OMNEO Bosch PRS-4OMI4

Bốn đầu vào và đầu ra âm thanh OMNEO hoặc Dante ™ Tám đầu vào điều khiển được giám sát và năm đầu ra điều khiển Kết nối mạng quang dự phòng Kết nối mạng OMNEO dự phòng Kết nối tai nghe và đèn báo VU monitoring để giám sát âm thanh