Bộ giao diện OMNEO Bosch PRS-4OMI4

4 đầu vào và ra âm thanh OMNEO or Dante™
8 đường vào giám sát và 5 đường ra điều khiển
Mạng cáp quang kết nối dự phòng
Mạng kết nối dự phòng OMNEO
Kết nối tai nghe và đèn VU‑meter cho giám sát âm thanh

96.920.000

4 đầu vào và ra âm thanh OMNEO or Dante™
8 đường vào giám sát và 5 đường ra điều khiển
Mạng cáp quang kết nối dự phòng
Mạng kết nối dự phòng OMNEO
Kết nối tai nghe và đèn VU‑meter cho giám sát âm thanh

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ giao diện OMNEO Bosch PRS-4OMI4

4 đầu vào và ra âm thanh OMNEO or Dante™ 8 đường vào giám sát và 5 đường ra điều khiển Mạng cáp quang kết nối dự phòng Mạng kết nối dự phòng OMNEO Kết nối tai nghe và đèn VU‑meter cho giám sát âm thanh