Bộ giao diện OMNEO Bosch OM-1

Giao diện Ethernet 1000 Mbit/s full-duplex , Tuân thủ IEEE 802.3u
Giao diện Ethernet Secondary cho kết nối mạng dự phòng
Trạng thái đèn LED – LINK báo trạng thái hoạt động Gigabit cho mỗi giao điện Ethernet
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

Giao diện Ethernet 1000 Mbit/s full-duplex , Tuân thủ IEEE 802.3u
Giao diện Ethernet Secondary cho kết nối mạng dự phòng
Trạng thái đèn LED – LINK báo trạng thái hoạt động Gigabit cho mỗi giao điện Ethernet
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ giao diện OMNEO Bosch OM-1

Giao diện Ethernet 1000 Mbit/s full-duplex , Tuân thủ IEEE 802.3u Giao diện Ethernet Secondary cho kết nối mạng dự phòng Trạng thái đèn LED - LINK báo trạng thái hoạt động Gigabit cho mỗi giao điện Ethernet Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16