Bộ giao diện cho 2 đại biểu Bosch DCN-DDI

Bộ tích hợp đại biểu đôi cho 2 microphone, 2 biểu quyết, 2 bảng thẻ
Hai dường tín hiệu vào mic/line
Đầu ra loa ngoài hoặc tai nghe
sử dụng cho việc mở rộng thêm microphone

Bộ giao diện cho 2 đại biểu Bosch DCN DDI

➤ Bộ tích hợp đại biểu đôi cho 2 microphone, 2 biểu quyết, 2 bảng thẻ
➤ Hai dường tín hiệu vào mic/line
➤ Đầu ra loa ngoài hoặc tai nghe
➤ sử dụng cho việc mở rộng thêm microphone

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ giao diện cho 2 đại biểu Bosch DCN DDI

Bộ giao diện cho 2 đại biểu Bosch DCN-DDI

Bộ tích hợp đại biểu đôi cho 2 microphone, 2 biểu quyết, 2 bảng thẻ Hai dường tín hiệu vào mic/line Đầu ra loa ngoài hoặc tai nghe sử dụng cho việc mở rộng thêm microphone