Bộ giao diện Cat5 cho bàn gọi Bosch PRS-CSI

Kết nối bàn gọi từ xa với mạng Praesideo qua cáp CAT ‑ 5 (lên đến 1 km)
Được cung cấp bởi mạng Praesideo và / hoặc nguồn điện cục bộ
Hai đầu vào điều khiển được giám sát
Tích hợp DSP cho các chức năng xử lý âm thanh
Hoàn thành giám sát đơn vị

22.000.000

Kết nối bàn gọi từ xa với mạng Praesideo qua cáp CAT ‑ 5 (lên đến 1 km)
Được cung cấp bởi mạng Praesideo và / hoặc nguồn điện cục bộ
Hai đầu vào điều khiển được giám sát
Tích hợp DSP cho các chức năng xử lý âm thanh
Hoàn thành giám sát đơn vị

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ giao diện Cat5 cho bàn gọi Bosch PRS-CSI

Kết nối bàn gọi từ xa với mạng Praesideo qua cáp CAT ‑ 5 (lên đến 1 km) Được cung cấp bởi mạng Praesideo và / hoặc nguồn điện cục bộ Hai đầu vào điều khiển được giám sát Tích hợp DSP cho các chức năng xử lý âm thanh Hoàn thành giám sát đơn vị