Bộ giao diện âm thanh qua IP Bosch PRS-1AIP1

Tất cả trong một cho giải pháp truyền âm thanh qua mạng IP
Giám sát đường điều khiển vào, ra
Hỗ trợ phát lại
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 cho IP
Có thể cấu hình như giao diện điện thoại SIP

Tất cả trong một cho giải pháp truyền âm thanh qua mạng IP
Giám sát đường điều khiển vào, ra
Hỗ trợ phát lại
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 cho IP
Có thể cấu hình như giao diện điện thoại SIP

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ giao diện âm thanh qua IP Bosch PRS-1AIP1

Tất cả trong một cho giải pháp truyền âm thanh qua mạng IP Giám sát đường điều khiển vào, ra Hỗ trợ phát lại Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 cho IP Có thể cấu hình như giao diện điện thoại SIP