Bộ dụng cụ bóp cốt dây quang LBB4418/00

Bộ công cụ hoàn chỉnh để lắp ráp cáp lai
Các công cụ nguyên bản hiệu suất cao
Hệ thống cắt POF có thể thay thế cho các vết cắt sắc nét lặp lại
Đối với các cụm cáp chất lượng cao, đáng tin cậy

Bộ công cụ hoàn chỉnh để lắp ráp cáp lai
Các công cụ nguyên bản hiệu suất cao
Hệ thống cắt POF có thể thay thế cho các vết cắt sắc nét lặp lại
Đối với các cụm cáp chất lượng cao, đáng tin cậy

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ dụng cụ bóp cốt dây quang LBB4418/00

Bộ công cụ hoàn chỉnh để lắp ráp cáp lai Các công cụ nguyên bản hiệu suất cao Hệ thống cắt POF có thể thay thế cho các vết cắt sắc nét lặp lại Đối với các cụm cáp chất lượng cao, đáng tin cậy