Bộ đồng bộ mạng đa điểm DCNM-OMN-ARNIE

Khả năng mở rộng hệ thống tốt hơn thông qua việc sử dụng máy chủ DHCP hoặc máy chủ DNS, mở rộng việc sử dụng PTP trên nhiều mạng con
Hỗ trợ lên đến 450 nút OMNEO trên một mạng được định tuyến với nhiều mạng con hoặc lên đến 10.000 nút trên 40 mạng con khi được sử dụng kết hợp với thiết bị ARNI-S trong mỗi mạng con
Hỗ trợ chế độ dự phòng

Bộ đồng bộ mạng đa điểm DCNM OMN ARNIE

➤ Khả năng mở rộng hệ thống tốt hơn thông qua việc sử dụng máy chủ DHCP hoặc máy chủ DNS, mở rộng việc sử dụng PTP trên nhiều mạng con
➤ Hỗ trợ lên đến 450 nút OMNEO trên một mạng được định tuyến với nhiều mạng con hoặc lên đến 10.000 nút trên 40 mạng con khi được sử dụng kết hợp với thiết bị ARNI-S trong mỗi mạng con
➤ Hỗ trợ chế độ dự phòng

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ đồng bộ mạng đa điểm DCNM OMN ARNIE

Bộ đồng bộ mạng đa điểm DCNM-OMN-ARNIE

Khả năng mở rộng hệ thống tốt hơn thông qua việc sử dụng máy chủ DHCP hoặc máy chủ DNS, mở rộng việc sử dụng PTP trên nhiều mạng con Hỗ trợ lên đến 450 nút OMNEO trên một mạng được định tuyến với nhiều mạng con hoặc lên đến 10.000 nút trên 40 mạng con khi được sử dụng kết hợp với thiết bị ARNI-S trong mỗi mạng con Hỗ trợ chế độ dự phòng