Bộ định tuyến 6 vùng zone Bosch LBB1992/00

Bộ mở rộng 6 vùng zone cho hệ thống
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16
12 đường vào cảnh báo
6 đường ra ghi đè âm lượng
Giám sát trên hệ thống Plena Voice Alarm System

23.070.000

Bộ mở rộng 6 vùng zone cho hệ thống
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16
12 đường vào cảnh báo
6 đường ra ghi đè âm lượng
Giám sát trên hệ thống Plena Voice Alarm System

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ định tuyến 6 vùng zone Bosch LBB1992/00

Bộ mở rộng 6 vùng zone cho hệ thống Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16 12 đường vào cảnh báo 6 đường ra ghi đè âm lượng Giám sát trên hệ thống Plena Voice Alarm System