Bộ định tuyến 24 vùng zone Bosch PVA-4R24

Bộ mở rộng 24 vùng zone cho hệ thống
Tổng công suất loa 4000W, tối đa 500W mỗi vùng
20 GPI, 24 GPO và 2 đường điều khiển
Khả năng mở rộng lên tới 20 bộ trên 1 bộ điều khiển
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

44.670.000

Bộ mở rộng 24 vùng zone cho hệ thống
Tổng công suất loa 4000W, tối đa 500W mỗi vùng
20 GPI, 24 GPO và 2 đường điều khiển
Khả năng mở rộng lên tới 20 bộ trên 1 bộ điều khiển
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ định tuyến 24 vùng zone Bosch PVA-4R24

Bộ mở rộng 24 vùng zone cho hệ thống Tổng công suất loa 4000W, tối đa 500W mỗi vùng 20 GPI, 24 GPO và 2 đường điều khiển Khả năng mở rộng lên tới 20 bộ trên 1 bộ điều khiển Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16