Bộ điều khiển trung tâm truy cập không dây DCNM-WAP

Sử dụng độc lập, không cần thiết bị điều khiển trung tâm
Dựa trên tiêu chuẩn WiFi IEEE 802.11n
Mã hóa WPA2 cho kết nối an toàn
Chuyển đổi tần số liền mạch ở băng tần 2,4 GHz và 5 GHz
Kiểm soát lên đến 120 thiết bị DICENTIS

Bộ điều khiển trung tâm truy cập không dây DCNM WAP

➤ Sử dụng độc lập, không cần thiết bị điều khiển trung tâm
➤ Dựa trên tiêu chuẩn WiFi IEEE 802.11n
➤ Mã hóa WPA2 cho kết nối an toàn
➤ Chuyển đổi tần số liền mạch ở băng tần 2,4 GHz và 5 GHz
➤ Kiểm soát lên đến 120 thiết bị DICENTIS

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển trung tâm truy cập không dây DCNM WAP

Bộ điều khiển trung tâm truy cập không dây DCNM-WAP

Sử dụng độc lập, không cần thiết bị điều khiển trung tâm Dựa trên tiêu chuẩn WiFi IEEE 802.11n Mã hóa WPA2 cho kết nối an toàn Chuyển đổi tần số liền mạch ở băng tần 2,4 GHz và 5 GHz Kiểm soát lên đến 120 thiết bị DICENTIS