Bộ điều khiển trung tâm mạng Bosch PRS-NCO3

Bộ điều khiển trung tâm thông báo công cộng và khẩn cấp
Điều khiển và chuyển mạch 28 kênh âm thanh đồng thời
Giao diện cấu hình qua cổng Ethernet, điều khiển, chuẩn đoán và đăng nhập
Lưu trữ tin nhắn dạng số
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

117.300.000

Bộ điều khiển trung tâm thông báo công cộng và khẩn cấp
Điều khiển và chuyển mạch 28 kênh âm thanh đồng thời
Giao diện cấu hình qua cổng Ethernet, điều khiển, chuẩn đoán và đăng nhập
Lưu trữ tin nhắn dạng số
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển trung tâm mạng Bosch PRS-NCO3

Bộ điều khiển trung tâm thông báo công cộng và khẩn cấp Điều khiển và chuyển mạch 28 kênh âm thanh đồng thời Giao diện cấu hình qua cổng Ethernet, điều khiển, chuẩn đoán và đăng nhập Lưu trữ tin nhắn dạng số Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16