Bộ điều khiển trung tâm kèm 6 vùng zone Bosch LBB1990/00

Trái tim của hệ thống âm thanh thông báo
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16
Tích hợp bộ quản lý tin nhắn và âm ly công suất 240W
6 zone đầu ra
6 đường vào khẩn cấp, 6 đường vào cảnh báo

39.740.000

Trái tim của hệ thống âm thanh thông báo
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16
Tích hợp bộ quản lý tin nhắn và âm ly công suất 240W
6 zone đầu ra
6 đường vào khẩn cấp, 6 đường vào cảnh báo

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển trung tâm kèm 6 vùng zone Bosch LBB1990/00

Trái tim của hệ thống âm thanh thông báo Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54‑16 Tích hợp bộ quản lý tin nhắn và âm ly công suất 240W 6 zone đầu ra 6 đường vào khẩn cấp, 6 đường vào cảnh báo