Bộ điều khiển trung tâm hội thảo Bosch CCS-CU

Hỗ trợ chống phản hồi âm kỹ thuật số
Không cần người vận hành hệ thống
Hỗ trợ lên tới 150 micro
Tích hợp loa kiểm âm

Bộ điều khiển trung tâm hội thảo CCS CU

➤ Hỗ trợ chống phản hồi âm kỹ thuật số
➤ Không cần người vận hành hệ thống
➤ Hỗ trợ lên tới 150 micro
➤ Tích hợp loa kiểm âm

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

ProductPhoto_Web_enUS_1837505803

Bộ điều khiển trung tâm hội thảo Bosch CCS-CU

Hỗ trợ chống phản hồi âm kỹ thuật số Không cần người vận hành hệ thống Hỗ trợ lên tới 150 micro Tích hợp loa kiểm âm