Bộ điều khiển trung tâm Bosch PRA-SCL

Kiểm soát hoàn toàn các thiết bị PRAESENSA và định tuyến âm thanh
Tích hợp bộ nhớ có giám sát cho tin nhắn và tệp âm báo
Hỗ trợ các luồng đầu vào và đầu ra âm thanh Dante
Mở giao diện cho các ứng dụng của bên thứ ba
Giao diện mạng IP OMNEO cho âm thanh và điều khiển

Kiểm soát hoàn toàn các thiết bị PRAESENSA và định tuyến âm thanh
Tích hợp bộ nhớ có giám sát cho tin nhắn và tệp âm báo
Hỗ trợ các luồng đầu vào và đầu ra âm thanh Dante
Mở giao diện cho các ứng dụng của bên thứ ba
Giao diện mạng IP OMNEO cho âm thanh và điều khiển

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển trung tâm Bosch PRA-SCL

Kiểm soát hoàn toàn các thiết bị PRAESENSA và định tuyến âm thanh Tích hợp bộ nhớ có giám sát cho tin nhắn và tệp âm báo Hỗ trợ các luồng đầu vào và đầu ra âm thanh Dante Mở giao diện cho các ứng dụng của bên thứ ba Giao diện mạng IP OMNEO cho âm thanh và điều khiển