Bộ điều khiển trung tâm Bosch DCN-CCU2

Tai nghe đơn nhẹ
Sử dụng tai trái hoặc tai phải
Giắc cắm mạ vàng góc cạnh bên phải

Bộ điều khiển trung tâm Bosch DCN CCU2

➤ Tương thích với hệ thống DCN và DCN không dây hoặc có thể kết hợp cả hai hệ thống
➤ Một bộ CCU điều khiển tối đa 245 thiết bị có dây, 245 thiết bị đại biểu không dây
➤ Hệ thống nhiều CCU, lên tới 30 CCU và tổng cộng lên tới 4000 thiết bị thảo luận
➤ Chế độ tự động bắt giọng nói cho hệ thống có dây và không dây
➤ Đường Ethernet cho việc cấu hình và điều khiển qua máy tính

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển trung tâm Bosch DCN CCU2

Bộ điều khiển trung tâm Bosch DCN-CCU2

Tai nghe đơn nhẹ Sử dụng tai trái hoặc tai phải Giắc cắm mạ vàng góc cạnh bên phải