Bộ điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Chức năng cắm là chạy dễ dàng nhanh chóng kết nối tới 80 hộp micro thảo luận
Tích hợp giao diện điều khiển qua web nâng cao việc cấu hình và điều khiển
Hỗ trợ tích hợp điều khiển camera

Bộ điều khiển trung tâm Bosch CCSD CU

➤ Chức năng cắm là chạy dễ dàng nhanh chóng kết nối tới 80 hộp micro thảo luận
➤ Tích hợp giao diện điều khiển qua web nâng cao việc cấu hình và điều khiển
➤ Hỗ trợ tích hợp điều khiển camera

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển trung tâm Bosch CCSD CU

Bộ điều khiển trung tâm Bosch CCSD-CU

Chức năng cắm là chạy dễ dàng nhanh chóng kết nối tới 80 hộp micro thảo luận Tích hợp giao diện điều khiển qua web nâng cao việc cấu hình và điều khiển Hỗ trợ tích hợp điều khiển camera