Bộ điều khiển trung tâm 12 vùng zone Bosch PVA-4CR12

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống thông báo công cộng và khẩn cấp
Điều khiển và chuyển mạch đồng thời 4 kênh âm thanh
Một bộ điều khiển trung tâm hỗ trợ 12 zone, mở rộng lên tới 492 zone với 24-zone trên 1 router
Kết nối tới 4 bộ điều khiển trung tâm qua mạng sử dụng giao diện
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

52.060.000

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống thông báo công cộng và khẩn cấp
Điều khiển và chuyển mạch đồng thời 4 kênh âm thanh
Một bộ điều khiển trung tâm hỗ trợ 12 zone, mở rộng lên tới 492 zone với 24-zone trên 1 router
Kết nối tới 4 bộ điều khiển trung tâm qua mạng sử dụng giao diện
Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều khiển trung tâm 12 vùng zone Bosch PVA-4CR12

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống thông báo công cộng và khẩn cấp Điều khiển và chuyển mạch đồng thời 4 kênh âm thanh Một bộ điều khiển trung tâm hỗ trợ 12 zone, mở rộng lên tới 492 zone với 24-zone trên 1 router Kết nối tới 4 bộ điều khiển trung tâm qua mạng sử dụng giao diện Đáp ứng tiêu chuẩn EN 54-16 and ISO 7240-16