Bộ điều chỉnh âm lượng không an toàn 100W Bosch LBC1420/20

Điều khiển âm lượng 12 W, 36W, 100W
Có sẵn trong các phiên bản tiết kiệm năng lượng hoặc an toàn dự phòng
Rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp
Hệ thống quay liên tục
Thích hợp cho hệ thống 3 dây và 4 dây
Bộ chọn chương trình với tối đa năm kênh
Hộp gắn bề mặt tùy chọn
Tuân thủ các quy định an toàn và lắp đặt quốc tế

Điều khiển âm lượng 12 W, 36W, 100W
Có sẵn trong các phiên bản tiết kiệm năng lượng hoặc an toàn dự phòng
Rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp
Hệ thống quay liên tục
Thích hợp cho hệ thống 3 dây và 4 dây
Bộ chọn chương trình với tối đa năm kênh
Hộp gắn bề mặt tùy chọn
Tuân thủ các quy định an toàn và lắp đặt quốc tế

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều chỉnh âm lượng không an toàn 100W Bosch LBC1420/20

Điều khiển âm lượng 12 W, 36W, 100W Có sẵn trong các phiên bản tiết kiệm năng lượng hoặc an toàn dự phòng Rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp Hệ thống quay liên tục Thích hợp cho hệ thống 3 dây và 4 dây Bộ chọn chương trình với tối đa năm kênh Hộp gắn bề mặt tùy chọn Tuân thủ các quy định an toàn và lắp đặt quốc tế