Bộ điều chỉnh âm lượng 36 W (landscape) Bosch LM1-VC36

Phiên bản 12 W và 36 W
Thích hợp cho hệ thống ghi đè 3 dây và 4 dây
Rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp
Thiết kế mạnh mẽ

“Phiên bản 12 W và 36 W
Thích hợp cho hệ thống ghi đè 3 dây và 4 dây
Rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp
Thiết kế mạnh mẽ”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều chỉnh âm lượng 36 W (landscape) Bosch LM1-VC36

Phiên bản 12 W và 36 W Thích hợp cho hệ thống ghi đè 3 dây và 4 dây Rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp Thiết kế mạnh mẽ