Bộ điều chỉnh âm lượng 12W (landscape) Bosch LM1-VC12L

Phiên bản 12 W và 36 W
Thích hợp cho hệ thống ghi đè 3 dây và 4 dây
Rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp
Thiết kế mạnh mẽ

710.000

“Phiên bản 12 W và 36 W
Thích hợp cho hệ thống ghi đè 3 dây và 4 dây
Rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp
Thiết kế mạnh mẽ”

Shopping Cart
Scroll to Top

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

Bộ điều chỉnh âm lượng 12W (landscape) Bosch LM1-VC12L

Phiên bản 12 W và 36 W Thích hợp cho hệ thống ghi đè 3 dây và 4 dây Rơ le ghi đè 24 VDC tích hợp Thiết kế mạnh mẽ